Elektrik Dağıtım Bölümü

Elde edilen elektriğin fabrika geneline ve belirli saatlerde şehir aydınlatılmasına verildiği bu bölümde elektrik tarihçesi anlatılmaya devam etmektedir. Ayrıca çeşitli görsellerle desteklenen Bursa Sokağı canlandırması ve radyo bölümü bu kısımda bulunmaktadır.