Türbin Dairesi

Kazan dairesinde elde edilen buharın elektrik enerjisine dönüştürüldüğü bu bölümde dört adet türbin bulunmaktadır. Dünya’da, Türkiye’de ve Bursa’da elektrik tarihçesi fotoğraflar ve bilgilendirme levhalarıyla koronolojik olarak bu bölümde anlatılmaktadır.